vrijdag, 1. december 2006 - 11:26

Wegwijs op het gemeentehuis Almere

Almere

Woensdag 6 december organiseert het instituut voor Publiek en Politiek (IPP) in samenwerking met de gemeente Almere het project ‘Wegwijs op het gemeentehuis’. 75 VMBO eindexamenleerlingen van het Helen Parkhurst, Baken Stad College en het Buitenhoutcollege doen hieraan mee.

Het project bestaat uit twee delen; een voorbereiding op school en een werkdag op het stadhuis. De leerlingen houden zich 6 december een dag lang, op het stadhuis, bezig met lokale politiek. Zij doen dit door concrete plannen te bedenken in het kader van het thema jeugdparticipatie.

Het doel van het project is jongeren meer te betrekken bij politieke besluitvorming door ze zelf met politiek aan de slag te laten gaan. Gedurende de dag gaan de leerlingen in gesprek met raadsleden, ambtenaren en vertegenwoordigers van verschillende instellingen. Deze gesprekken dragen ertoe bij dat de leerlingen hun gespreksvoorstellen goed kunnen onderbouwen.

De werkdag duurt van 09.00 tot 19.00 uur. Om 17.00 uur heeft de jeugdraadsvergadering aanvang met als voorzitter Burgemeester Annemarie Jorritsma. Belangstellenden zijn van harte welkom om op de publieke tribune plaats te nemen en mee te stemmen voor het beste project. Het project dat met een meerderheid van stemmen wordt aangenomen zal door de gemeente uitgevoerd worden. Een unieke kans voor de jongeren om daadwerkelijk invloed uit te oefenen op het gemeentebeleid.
Provincie:
Tag(s):