vrijdag, 14. juli 2006 - 21:47

Zwemwater zwemplas De Zandpol weer goed

Zandpol

Uit het extra onderzoek naar de bacteriologische kwaliteit van het water in zwemplas De Zandpol onder Nieuw-Amsterdam blijkt dat het water geen bacteriologische verontreiniging bevat en van goede kwaliteit is. De provincie Drenthe en het waterschap Velt en Vecht achten het dan ook niet langer noodzakelijk om een negatief zwemadvies af te geven. De gemeente zal de zwemplas vanaf vrijdag middag weer open stellen voor zwemmers.

De gemeente Emmen en het waterschap Velt en Vecht hebben de afgelopen dagen in gezamenlijkheid met succes het olievlies kunnen verwijderen door de zwemplas “oppervlakkig af te romen�. De olie is met olieabsorberend materiaal afgevangen. De herkomst en hoeveelheid is niet aan te geven, wel wees het onderzoek uit dat het smeerolie betrof.

De waterkwaliteit van de Drentse zwemplassen wordt in het hoogseizoen één keer in de twee weken bemonsterd. Ook de overige zwemplassen in Drenthe zijn veilig, zodat in alle aangewezen Drentse zwemplassen gerust gezwommen kan worden.
Provincie:
Tag(s):