vrijdag, 9. februari 2007 - 12:49

“Fryslânwinkels� op regionale, toeristische knooppunten

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben € 60.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van de versterking van de VVV-structuur in de provincie. Resultaat moet zijn een goed functionerende en sterke Friese VVV-organisatie met een door Fryslân Marketing geregisseerde toeristische marketing en promotie.

Gedeputeerde Bertus Mulder maakte dit bekend tijdens zijn toespraak vrijdagmiddagmiddag in de provinciale stand nr. 131 van het Friese Merenproject op de beurs Boot Holland in het FEC/WTC te Leeuwarden.

Gedeputeerde Mulder: “De toeristische informatiemarkt verandert fundamenteel en VVV’s moeten zich daarop instellen. Zij hebben geen monopolie meer in het leveren van toeristische informatie. Informatie is overal, 24 uur per dag, 7 dagen in de week en op alle gewenste detailniveaus verkrijgbaar. De toerist doet vaak zelf op de computer thuis het voorbereidende werk voor vakanties. De VVV-vestigingen zijn juist goed in de persoonlijke informatie-overdracht in de toeristenplaatsen zelf. Dit toekomstbeeld dwingt het VVV-wezen tot een fundamentele heroriëntatie. Daar is geen ontkomen aan.�

Einddoel is een goed functionerende en sterke VVV-organisatie met een
• eenduidige structuur
• eenduidige uitstraling en communicatie, op basis van een gezamenlijk vormgegeven informatiestroom, productontwikkeling en ondersteuning
• door Fryslân Marketing geregisseerde toeristische marketing en promotie
• goed gastheerschap

Onno Zwart, directeur adviesbureau Grontmij/Marktplan, zal als procesmanager de structuurversterking begeleiden. Deze maand volgen gesprekken met de portefeuillehouders toerisme binnen de Vereniging van Friese Gemeenten (VFG) en met de Friese VVV’s. De wethouders hebben eerder al in VFG-verband ingestemd met het einddoel van de structuurversterking.

“Fryslânwinkels�
De markt vraagt om herkenbare, goed uitgeruste en bedrijfsmatig strak geleide “Fryslân- winkels� op de regionale, toeristische knooppunten: VVV-winkels die zijn aangesloten bij de VVV-Fryslân. Deze centraal geleide VVV-Fryslân-organisatie functioneert als facilitair
Provincie:
Tag(s):