vrijdag, 23. maart 2007 - 8:54

Beoogde coalitie krijgt schop van het landschap

Woensdag heeft Dirk van Uitert, wethouder van de gemeente Renkum en bestuurslid van Landschapsbeheer Gelderland DRIE schoppen overhandigd aan de beoogde partners voor het provinciaal bestuur. Landschapsbeheer Gelderland benutte deze ludieke actie om Theo Peters (CDA), Rob Spiegelenberg (PvdA) en Annelies van der Kolk (CU) nog maar eens te wijzen op de bijzondere landschappen en de actieve vrijwilligers die Gelderland rijk is.

De politici lieten zich daarbij graag adviseren over de te nemen maatregelen om de teloorgang van de typische Gelderse landschappen tegenwicht te bieden. Arjan Vriend, directeur van Landschapsbeheer Gelderland, stelde als wenkend perspectief de realisatie van 100 nieuwe ommetjes door het landschap in de komende bestuursperiode.

Van Uitert acht de provincie bij uitstek het regieniveau voor behoud en ontwikkeling van het landschap. De provincie beschikt over de mogelijkheden om partijen te mobiliseren en te ondersteunen. Zij kan tevens de maatschappelijke en economische betekenis van het landschap nog veel meer onder de aandacht brengen. Ook kan de provincie de ontwikkelingsgerichte landschapsstrategie ondersteunen met een gevarieerder instrumentarium dan tot op heden. Maar weinig gemeenten blijken in staat om landschapsfondsen en vereveningsconstructies te ontwikkelen. De nu nog enigszins ontbrekende impuls die van het provinciale landschapsboek uit zou moeten gaan, kan ook de ruimtelijke kwaliteit verbeteren.

Van Uitert daagde de politici ook uit om voldoende financiële middelen vrij te gaan maken voor het achterstallig onderhoud van het landschap en voor de uitvoering van landschapsdiensten door agrariërs en particulieren.

Arjan Vriend, directeur van Landschapsbeheer Gelderland, refereerde nog even aan de prijsuitreiking van afgelopen dinsdag voor het mooiste ommetje van Gelderland. Een landschap dat beleefbaar is brengt mensen bij elkaar. Het enthousiasme in stad en land voor het terugbrengen van ommetjes is groot en werkt aanstekelijk. Van de 50 uitgewerkte ideeën voor het realiseren van prachtige Gelderse ommetjes heeft Landschapsbeheer Gelderland er er één beloond met een prijs van € 10.000.

Vriend zou het fantastisch vinden als het op handen zijnde bestuursakkoord voorziet in een forse belevingsimpuls door het daadwerkelijk realiseren van 100 nieuwe ommetjes. Met de eerste 50 kunnen we dan meteen aan de slag.
Provincie:
Tag(s):