maandag, 26. maart 2007 - 13:27

Cursus voor verkeersregelaars bij evenementen

Ede

De gemeente Ede gaat cursussen verzorgen voor verkeersregelaars bij evenementen. Deze zijn bedoeld voor evenementen, waarbij het regelen van verkeer nodig is voor een veilig verloop. Organisatoren van niet commerciële evenementen kunnen mensen voor de opleiding aanmelden. De cursus wordt twee tot drie maal per jaar gratis aangeboden.

Voorafgaand aan het evenement zijn dan gratis herkenningshesjes ‘Verkeersregelaar’ op te halen in het gemeentehuis.

In toenemende mate speelt tijdens evenementen verkeersveiligheid een rol en is het nodig tijdens evenementen het verkeer op de openbare weg goed te regelen. Om als verkeersregelaar te kunnen optreden, is een erkende opleiding nodig. Deze heeft een geldigheidsduur van drie jaar. De politie verzorgde deze, maar rekent dit niet meer tot haar kerntaken. Een opleiding bij een bedrijf kost € 40,- per persoon.

De gemeente heeft evenementenorganisatoren geattendeerd op deze wettelijke verplichting. Dat leidde tot veel reacties. Het mensen laten volgen van de benodigde opleiding doet een behoorlijke aanslag op kosten van de organisaties. De continuïteit van bepaalde evenementen kwam in gevaar. Dat heeft ertoe geleid dat de gemeente heeft besloten de cursus gratis aan te bieden. De politie ondersteunde dit initiatief.
In ruil voor de cursus vraagt de gemeente van de deelnemers vrijwillige inzet bij andere niet-commerciële evenementen in Ede.

Om de kosten te beperken, verzorgt de gemeente een gratis opleiding. Daarvoor is een externe opleider aangetrokken. Deze heeft de hesjes betaald.

Organisatoren kunnen vrijwilligers aanmelden voor de opleiding. Deze wordt twee tot drie maal per jaar aangeboden, duurt één avond en bestaat voornamelijk uit theorie. De opleiding is in ieder geval op 4 en 18 april 2007 van 19.30 uur tot 22.30 uur in het gemeentehuis aan de Bergstraat in Ede.

Na aanstelling door de politie kunnen de opgeleide verkeersregelaars onder toezicht van de politie aan de slag. Het dragen van een verkeersvest met daarop de vermelding 'verkeersregelaar' is daarbij verplicht. Voorafgaand aan het evenement, kan de organisator de benodigde hesjes gratis ophalen bij de afdeling Algemene en Jurdische Zaken van de gemeente Ede. Om ook de aansprakelijkheid goed te regelen moet de evenementenregelaar verzekerd zijn tijdens het evenement.
Provincie:
Tag(s):