zaterdag, 24. maart 2007 - 21:36

Europese subsidie voor 'De Vuurtoren'

Lelystad

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland heeft besloten om een Europese subsidie te verlenen aan het project ‘Groepsaccommodatie De Vuurtoren’. Dit project ontvangt een bijdrage van 56.400 euro. Het project kost in totaal ruim 188.000 euro

Dit project is een resultaat van het Leader+project “Flevo(L)anderseropuit�. Drie schuren op het erf van de familie Aarnink te Marknesse worden verbouwd tot twee groepsaccommodaties met een recreatieruimte en bar. Doelgroepen zijn onder andere families, vriendengroepen en ook jongeren van 12 tot 18 jaar.

De ruimte kan gebruikt worden voor het houden van een feestje, maar ook voor vergaderingen. Het doel is om toeristen te trekken en deze langer in het gebied te houden. Naast dit project zal een nieuwe stichting de voormalige vuurtoren van Blokzijl herbouwen op het land van de familie Aarnink. In samenwerking met andere ondernemers uit de regio zullen diverse arrangementen aangeboden worden. Het project draagt bij aan de economische vitaliteit en versterkt de recreatieve structuur van de regio.
Provincie:
Tag(s):