woensdag, 12. december 2007 - 11:08

GGD gaat jongeren met psychische problemen onderzoeken

Amsterdam

De GGD Amsterdam gaat een onderzoek verrichten naar psychische problemen en verstandelijke beperkingen bij allochtone jongeren. Daarnaast gaat de GGD onderzoeken of de gezondheidszorg deze groep jongeren voldoende bereikt. Het onderzoek richt zich op jongeren tot en met 23 jaar.

Vanuit de samenleving komen signalen dat psychische problemen en verstandelijke beperkingen bij allochtone kinderen meer voorkomen dan gemiddeld en dat de huidige zorg deze groep mogelijk onvoldoende bereikt. Problemen kunnen daardoor escaleren.

Uit onderzoek van O+S uit 2006 blijkt dat 59% van de leerlingen in het Amsterdamse speciaal onderwijs van allochtone afkomst is, vooral van Turkse en Marokkaanse afkomst. Dit aandeel is hoger dan op grond van het percentage van Turkse en Marokkaanse kinderen in de Amsterdamse populatie verwacht kan worden.

Op dit moment ontbreekt nog een systematisch en betrouwbaar overzicht van de beschikbare gegevens over het voorkomen van psychische problemen en verstandelijke beperkingen onder de Amsterdamse jeugd en het zorggebruik voor deze groep, vooral voor kinderen met een allochtone achtergrond.
Provincie:
Tag(s):