woensdag, 7. maart 2007 - 13:42

Greenpeace publiceert eerste zwarte lijst piratenvissers

Greenpeace lanceert woensdag de eerste wereldwijde database van schepen die betrokken zijn bij illegale visserij. Dat moet bijdragen aan de
hardere aanpak van illegale, ongereglementeerde en ongerapporteerde
visserij. Doel is om publiekelijk schepen te identificeren die betrokken
zijn bij piratenvisserij en te laten zien hoe gebrekkig de huidige
controle van de overheid is.

Illegale visserij is een enorme industrie: het gaat jaarlijks wereldwijd om een bedrag van negen miljard dollar.Dat heeft een verwoestend effect op visserijbestanden en biodiversiteit in sommige van de ecologisch meest waardevolle delen van de oceaan. De Greenpeace-database is te vinden op http://oceans.greenpeace.org/blacklist.

De database werd gelanceerd op de vergadering van FAO COFI (de
commissie van Visserij van de internationale Voedsel- en
Landbouworganisatie) in Rome. De lidstaten van FAO spraken zes jaar
geleden al af om illegale visserij aan te pakken, maar daar kwamen geen
bindende maatregelen uit voort. De pogingen van overheden om de illegale vissers aan te pakken hebben derhalve amper effect gehad, stelt
Greenpeace in een rapport dat vandaag verschijnt (1). Dat geldt zeker
voor een van de armste delen van de wereld. Vorig jaar deed het
Greenpeaceschip de Esperanza twee maanden lang onderzoek naar illegale visserij voor de kust van West-Afrika.

Van de ruim negentig buitenlandse schepen die Greenpeace documenteerde was bijna de helft van de vissers illegaal aan het vissen. Dit deel van Afrika loopt jaarlijks een miljard dollar aan visserij-inkomsten mis.

“Wat we nodig hebben, is een officieel orgaan dat toezicht kan houden
op de oceanen van deze wereld en dat de gegevens van zowel illegale als
legale vissersschepen publiek maakt. Het feit dat Greenpeace als eerste
een database moet publiceren, laat zien hoe weinig concrete actie landen
zelf ondernemen tegen piratenvisserij,� aldus Farah Obaidullah,
campagneleider oceanen van Greenpeace Nederland, vanuit Rome. “Zonder een stevige aanpak heeft Greenpeace weinig hoop dat het leegroven van onze wereldzeeën stopt.�

Greenpeace wil dat op alle onderdelen van de handelsketen maatregelen
worden genomen om illegale handel tegen te gaan: van de netten tot aan
de supermarkt en in de viswinkel. Dat betekent internationale
samenwerking, strenge wetten voor havencontroles, een wereldwijd
register van illegale vissersschepen en adequate sancties. In Rome
vraagt Greenpeace de deelnemers van de FAO de bestaande vrijwillige
maatregelen om te zetten in strenge wetgeving. Ontwikkelingslanden
moeten steun krijgen bij de handhaving van de rijkere landen.

Ook Nederland is betrokken bij de handel in illegaal gevangen vis. In
een rapport van Greenpeace bleek dat in de eerste helft van 2006 bijna
de helft van de kabeljauw die binnenkwam in Eemshaven illegaal was; het
ging om meer dan drieduizend ton vis. Obaidullah: “Als Nederland en
andere rijke landen het wereldwijde probleem van piratenvisserij willen
bestrijden, moeten ze beginnen hun eigen zaken op orde te hebben.�
Categorie:
Tag(s):