woensdag, 3. januari 2007 - 16:34

Inwoners Assen denken mee over nieuwe burgemeester

Assen

Inwoners van Assen worden opgeroepen hun mening te geven over de kwaliteiten waar de ideale burgemeester van hun stad naar hun mening aan moet voldoen. De resultaten van deze volksraadpleging worden meegenomen in de profielschets die voor de functie wordt opgesteld.

Burgemeesters voldoen in het algemeen aan een aantal standaard eigenschappen die verbonden zijn aan hun functie. De verschillen tussen burgemeesters hebben vooral te maken met hun stijl van besturen. Zoals elke stad is ook Assen gediend met een bepaalde bestuursstijl die dan weer bijbehorende vaardigheden vereist.

Assenaren worden opgeroepen om aan te geven welke bestuursstijl zij het meest passend vinden voor hun stad. In Berichten van de Brink van deze week zijn acht verschillende bestuursstijlen beschreven waaruit gekozen kan worden. Ieder kan in volgorde van belangrijkheid aangeven welke naar zijn/haar mening de drie belangrijkste zijn. Ook via de gemeentelijke website www.assen.nl is dezelfde informatie oproepbaar en kan een stem worden uitgebracht.

Deelnemen aan deze raadpleging is mogelijk tot 15 januari. Op 25 januari vindt voorafgaand aan de reguliere raadsvergadering een zogeheten profielschetsvergadering plaats. In deze openbare vergadering wordt in bijzijn van de Drentse Commissaris der Koningin Relus ter Beek de profielschets vastgesteld. Ook de samenstelling van de vertrouwenscommissie die de kandidaat selecteert en voordraagt voor benoeming wordt dan definitief vastgesteld.

Onvoorziene omstandigheden daargelaten kan de benoeming van een nieuwe burgemeester rond 1 juni een feit zijn. Omdat Assen meer dan 50.000 inwoners telt beslist niet de Minister van Binnenlandse Zaken maar de voltallige Ministerraad over de benoeming.
Provincie:
Tag(s):