dinsdag, 6. februari 2007 - 14:51

Is ‘WINST!’ uw winst?

Winterswijk

De gemeente Winterswijk biedt inwoners van 55 tot en met 65 jaar, die niet (meer) sportief actief zijn, maar die toch eigenlijk weer willen gaan bewegen, de unieke mogelijkheid om mee te doen met WINST! (Winterswijk Sportief Traject).

Voor deelnemers van dit project wordt op zaterdag 17 maart een fitheidstest georganiseerd in sportzaal De Hazelder, Europark 14 te Winterswijk.

WINST! is onderdeel van het project Breedtesport van de gemeente Winterswijk. In het kader van WINST! worden inwoners vanaf 55 jaar in de gelegenheid gesteld om hun fitheid te laten testen, deel te nemen aan een introductie- en vervolgprogramma en tot slot gericht advies te krijgen over sportieve activiteiten. Het project wordt in hoofdzaak gedragen door de breedtesport van de gemeente Winterswijk.

Uit onderzoek blijkt dat het op peil houden van fitheid en gezondheid steeds belangrijker wordt bij het ouder worden. Mensen die voldoende lichaamsbeweging krijgen, leven gezonder en voelen zich beter. De afgelopen week zijn ongeveer 800 senioren in de leeftijd 55 tot 65 jaar in Winterswijk benaderd met de vraag om mee te doen aan dit

Op zaterdag 17 maart 2007 worden de deelnemers in sportzaal De Hazelder, Europark 14, in de gelegenheid gesteld hun fitheid te testen. Aan de orde komen onder meer het uithoudingsvermogen, lenigheid, kracht en reactiesnelheid. De testen worden aangevuld met een meting van de bloeddruk, lengte/gewicht en vetpercentage. De resultaten worden aan het eind van de test besproken met de sportarts.

Na anderhalf uur testen heeft de deelnemer een goed beeld van zijn of haar algemene conditie en wordt in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan een sportintroductieprogramma van 10 weken. Deze lessen starten in de week van 2 april. Nadruk in dit programma ligt op het plezier in bewegen en niet op presteren.

Inwoners die geen uitnodiging hebben ontvangen, maar wel graag willen deelnemen aan WINST!, kunnen contact opnemen met Suzan Temmink sportconsulente van de gemeente Winterswijk, tel. (0543) 545 570 (tijdens werkdagen op donderdag).

Belangstellenden voor de fitheidsdag kunnen zich tot en met vrijdag 16 februari 2007 aanmelden. Na opgave ontvangen de deelnemers nadere informatie. Voor de huidige deelnemers aan het project is deze fitheidstest een mooie gelegenheid om een vergelijk te maken met de scores van hun eerste test. Gezien het persoonlijke belang wordt ook een bijdrage van de deelnemers verwacht.
Provincie:
Tag(s):