woensdag, 14. februari 2007 - 15:09

Lelystad ontvangt Europese bijdrage

De gemeente Lelystad ontvangt een Europese bijdrage van ruim 72.000 euro voor het project “Herstructurering bedrijventerrein Griend�.Het project betreft de upgrading van het in de woonwijk Griend gelegen gelijknamige kleinschalige bedrijventerrein.Op het bedrijventerrein zijn circa 15 ondernemers gevestigd.Het geheel maakt momenteel een verpauperde indruk. Herstructurering biedt de mogelijkheid dit binnenstedelijk bedrijventerrein een kwaliteitsimpuls te geven welke noodzakelijk wordt geacht om weer een gezond functionerend geheel te krijgen.

De gemeente is voornemens het bedrijventerrein een kwaliteitsimpuls te geven op het gebied van de openbare ruimte. Hierbij worden onder andere straten goed ingericht, de openbare verlichting aangepast aan de eisen van politiekeurmerk, een groenstructuur gerealiseerd en verkeersmaatregelen getroffen welke de veiligheid vergroten.

Tevens zullen de gevestigde bedrijven worden uitgedaagd een kwaliteitsslag te maken. Het doel is om in samenwerking met de bedrijven en bewoners een kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte en van de particuliere erven, afscheidingen en opstallen te bewerkstelligen. Daarmee wordt het aanzien van dit binnenstedelijk bedrijventerrein verbeterd, maar ook het ondernemersklimaat en de werkgelegenheid positief beïnvloed. Het geheel dient voor het einde van 2007 te zijn afgerond. De totale investeringen bedragen circa 226.000 euro.
Provincie:
Tag(s):