woensdag, 14. november 2007 - 14:08

Moerdijkbrug gaat snel achteruit

Moerdijk

Rijkswaterstaat gaat eerder beginnen met het onderhoud aan de Moerdijkbrug. De problemen aan de brug over het Hollands Diep zijn groter dan gedacht. Dit maakt Rijkswaterstaat woensdag bekend. Het onderhoud aan de Moerdijkbrug in zuidelijke richting stond oorspronkelijk gepland voor maart 2008.

Het vermoeiingsproces met als gevolg scheuren in het stalen wegdek was echter bekend. Daarom is de brug nauwlettend en regelmatig geïnspecteerd en zo nodig zijn direct noodreparaties uitgevoerd. Uit de constante inspecties van de brug blijkt nu dat de scheurvorming in versneld tempo optreedt op nieuwe plekken en terugkomt op plaatsen waar al reparaties zijn uitgevoerd. Hiermee neemt de kwaliteit van het stalen wegdek steeds verder af.

30 november zal worden begonnen met de herstelwerkzaamheden. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in het najaar van 2008 afgerond. Automobilisten moeten rekening houden met vertragingen tot een half uur.
Provincie:
Tag(s):