vrijdag, 23. maart 2007 - 18:37

N280 tussen Weert en Roermond moet autoweg worden

Roermond

De provinciale weg N280 tussen Roermond en Weert moet worden opgewaardeerd tot autoweg. Op die manier zal de verkeersafwikkeling op deze verbinding bij de toenemende verkeersdrukte gehandhaafd blijven. LWV, MKB-Limburg en Kamer van Koophandel Limburg Noord roepen provinciale politici op extra aandacht hieraan te geven in de onderhandelingen over het coalitieakkoord.

Voorafgaand aan de Provinciale Statenverkiezingen vroegen de werkgevers in het verkiezingsmanifest 'Kiezen voor vooruitgang' reeds aandacht voor de te verwachten verkeersproblemen op de N280. In een brief aan de lijsttrekkers van de diverse partijen vragen LWV, MKB-Limburg en Kamer van Koophandel Limburg Noord nu opnieuw aandacht voor de verkeersproblematiek in Midden-Limburg. De opwaardering dient nog binnen deze periode van Provinciale Staten gerealiseerd moeten worden om verkeerschaos te voorkomen.

Het bedrijfsleven wil een constructieve bijdrage leveren aan de discussie over het belang van de N280 West en de noodzaak om snel met maatregelen te komen om de verwachte capaciteitsproblemen te voorkomen. Hiervoor hebben zij de meningen gepeild bij de drie betrokken gemeenten en de Stichting Milieufederatie Limburg. Hieruit blijkt dat de verschillende partijen onderschrijven dat een opwaardering van de N280 nodig is. Er bestaan uiteraard verschillen van inzicht over de exacte vorm en mate waarin dit moet gebeuren. Ten grondslag hieraan liggen variërende inschattingen over de te verwachten verkeersdrukte.
Provincie:
Tag(s):