woensdag, 7. februari 2007 - 10:18

Natuurlijke uitstraling voorontwerp ecoduct N227

Leusden

Het Voorontwerp van het ecoduct N227 Leusderheide-Den Treek is door Gedeputeerde Staten goedgekeurd. Het ecoduct komt over de N227 tussen Amersfoort en Quatre Bras, ter hoogte van het Jannetjesdal en het Sterrenbos. Er is gekozen voor een verdieping van de weg en een halfhoog gelegen ecoduct. Om het een natuurlijke uitstraling te geven krijgt het een asymmetrisch aangezicht. Het Kunstatelier van Amerpoort is aangetrokken voor het ontwerpen van een kunstontwerp. De bouw van het ecoduct staat gepland voor 2008. De totale kosten worden geraamd op 5 miljoen euro.

De Utrechtse Heuvelrug is een van de belangrijkste kerngebieden in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het realiseren van de EHS in 2018 is onderdeel van het provinciaal beleid. Om de versnippering van de Utrechtse Heuvelrug aan te pakken is een aantal Groene Corridors aangewezen, waaronder de Corridor Leusderheide. Deze corridor, waar het ecoduct N227 onderdeel van is, moet de barrières opheffen die wegen en bebouwing vormen voor flora en fauna.
Provincie:
Tag(s):