vrijdag, 27. april 2007 - 13:45

Ook Hoornse jeugd doet mee in lintjesregen

Hoorn

Bij de lintjesregen 2007 hebben acht inwoners van de gemeente Hoorn een koninklijke onderscheiding gekregen. Het zijn de dames G.M. Schilder-Buis en F. Uiterwijk en de heren J. Bakker, H.W.J. Freesen, H.K. Kroeze, D. Louwman, A.J. Schilder en T.P.M. Vissie.

Nieuw voor Hoorn is de uitreiking van het jeugdlintje: zeven jongeren mochten een gemeentelijk jeugdlintje in ontvangst nemen. Het zijn Mitch Blaauw (12) en Julia Sluis (12); Gwen Blanchard (13) en Damio (10) en Nino Büch (12); Yolanda Benjamins (18) en Rico Klaassen-Bos (18).

Koninklijke onderscheidingen

De heer J. Bakker (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
De heer Bakker is op 15 juni 1950 in Hoorn geboren. Hij is al zeer lange tijd maatschappelijk actief:
ï‚· vrijwillige brandweer (1970-1990);
ï‚· op- en afbouwen van de kramen en podia en afzetten wegen tijdens de Oudhollandse markten in Hoorn (1971-1995);
ï‚· organiseren van reizen voor mindervaliden naar de Rode Kruis-vakantiehuisjes in Gasselte (1981-2005);
ï‚· ophalen oud papier in Hoorn ten behoeve van Rode Kruis/Showband Hoorn (1960-heden);
ï‚· op verschillende manieren actief voor Showband Hoorn (1975-heden).

De heer H.W.J. Freesen (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
De heer Freesen is op 13 mei 1939 in Hoorn geboren. Hij is al zeer lange tijd maatschappelijk actief:
ï‚· penningmeester van de Vogelvrienden van Hoorn (1964-1969);
ï‚· voorzitter jeugdcommissie van carnavalsvereniging Ospylac (1979-1988);
ï‚· voorzitter Hoornse Carnavalsfederatie (1988-2000);
ï‚· penningmeester Hoornse Stadsfeesten (1999-2003);
ï‚· (mede)initiatiefnemer en organisator Blaaskapellenfestival (1999-2005);
 finishcoördinator Ronde van Nederland (1998-heden);
ï‚· lid werkgroep versiering en organisator verschillende activiteiten Stichting Hoorn 650 (2006-heden).

De heer D. Louwman (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
De heer Louwman is geboren op 20 januari 1934 te Dordrecht. Hij is al zeer lange tijd maatschappelijk actief:
ï‚· voorzitter Stichting Hoorn 650 (2005-heden);
ï‚· penningmeester Stichting Oosterkerk te Hoorn (2000-heden);
ï‚· voorzitter Stichting Rentree (2000-heden);
ï‚· in zijn periode als wethouder van de gemeente Hoorn vervulde hij de voorzitterstaken van Stichting Het Park (1976-1979);
ï‚· vertegenwoordiger van de gemeenteraad van Hoorn in de commissie van beheer van Schouwburg Het Park (1982-1994);
ï‚· gemeenteraadslid van Hoorn (1974-1993);
ï‚· wethouder van Hoorn (1974-1978).

De heer A.J. Schilder (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
De heer Schilder is op 29 september 1936 in Zijpe geboren. Hij is getrouwd met mevrouw G.M. Schilder-Buis, die eveneens is gedecoreerd (zie hierna). De heer Schilder is al zeer lange tijd maatschappelijk actief:
ï‚· voor voetbalvereniging Always Forward (1970-heden), vrijwillig actief als o.a.:
- elftalbegeleider van de jeugd (jaren ’70 en ’80)
- begeleiding en transport bij jeugdvoetbalkampen in de zomervakanties (jaren ’70)
- bouw van kantine/kleedkamers/sporthal tijdens vrije zaterdagen (jaren ’80)
- groepsleider A- en B-junioren (jaren ’80)
- groepsleider junioren binnen de jeugdcommissie (jaren ’80)
- productie verenigingsblad (1990-heden)
- terrein- en veldonderhoud, lijnen trekken (1994-heden)
- verzorging onderhoud accommodatie met andere vrijwilligers;
ï‚· R.K. Parochie Hoorn (1970-heden)
- contactgezin voor nieuw ingekomen parochianen in de wijk
- verspreiding van het kerkblad in een deel van de parochiegemeenschap
- onderhoudsteam van de gebouwen en terreinen van de Engelbewaarderskerk;
ï‚· vice-voorzitter van het bestuur van Reddingsbrigade NOTWIN Hoorn (1976-heden);
ï‚· bloeddonor voor het Rode Kruis-Sanquin (1976-heden);
ï‚· lid van onderhoudsploeg en vrijwilliger bij het Boekweittoernooi van Tennisvereniging HLTV Juliana (1996-heden).

Mevrouw G.M. Schilder-Buis (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
Mevrouw Schilder-Buis is op 11 juni 1936 in Zwaag geboren. Zij is al zeer lange tijd maatschappelijk actief:
ï‚· R.K. Parochie Hoorn (1970-heden)
- contactgezin voor nieuw ingekomen parochianen in de wijk
- verspreiding van het kerkblad in een deel van de parochiegemeenschap
- parochieassistent en lekenvoorganger;
ï‚· bloeddonor voor het Rode Kruis-Sanquin (1976-heden);
ï‚· actief als vrijwilliger in Woonzorgcentrum Westerhaven (2001-heden);
ï‚· onderhouden van contact met - en daar waar nodig helpen van - een Vietnamees vluchtelingenechtpaar (1996-heden);
ï‚· lopen van periodieke collectes voor verschillende goede doelen;
 begeleiden van patiënten bij hun bezoek aan het Westfries Gasthuis te Hoorn (2001-juni 2006);
 vrijwilliger bij het LEVO-centrum voor jonge vrouwen (jaren ’70).

Mevrouw F. Uiterwijk (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
Mevrouw Uiterwijk is op 22 november 1939 geboren in Amsterdam. Zij is al zeer lange tijd maatschappelijk actief:
ï‚· voor Vereniging Oud Hoorn (1977-heden):
- organisatie, zelf gids zijn en het uitzoeken van teksten voor de gidsen ten behoeve van
de Zomeravondwandelingen (1977-heden)
- actief in Werkgroep Gidsen die de organisatie en begeleiding van de
zomeravondwandelingen door de binnenstad van Hoorn verzorgt
- opleiden nieuwe gidsen
- organisatie, opstellen cursusmateriaal en geven van Bouwkunstcursus (1980-heden)
- als lid van de redactie van het Kwartaalblad meewerken aan schrijven, samenstellen en
redigeren van het verenigingsblad dat viermaal per jaar wordt uitgegeven (1982-heden)
- namens Vereniging Oud Hoorn bestuurslid Stichting De Hoornse Schouw (1993-heden)
- erelid Vereniging Oud Hoorn (sinds 2003);
ï‚· als burger-lid gemeentelijke Werkgroep Straatnaamgeving (1998-2006).

De heer T.P.M. Vissie (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
De heer Vissie is op 20 december 1939 in Hoorn geboren. Hij is al zeer lange tijd maatschappelijk actief:
ï‚· voor voetbalvereniging Always Forward (1971-heden), vrijwillig actief als o.a.:
- elftalleider, wedstrijdsecretaris en lid van de technische commissie (1971-heden)
- penningmeester (1982-1991)
- verzorgen van administratie van de kantine, begeleiden administratie voor
omzetbelasting en begeleiding loonadministratie voor het personeel van de vereniging
(1991-heden);
ï‚· bestuurslid van een van de drie Rooms-Katholieke schoolbesturen in Hoorn. Per 1 augustus 1998 gefuseerd tot de Stichting Penta. Sindsdien is vervult hij de taken van penningmeester (1996-heden);
ï‚· penningmeester Rooms-Katholieke parochie Hoorn (1998-heden);
ï‚· wedstrijdleider bij Biljartvereniging Jan Pz. Coen (1996-september 2006);
ï‚· penningmeester R.K. LTS Sint Jozef. In het schooljaar 1996/1997 gefuseerd tot scholengemeenschap TABOR (1992-1998);
ï‚· penningmeester Carnavalsvereniging Ospylac (1982-1986);
 prins Carnaval (in 1997 gekozen als ‘Prins Theodorus I’).

De heer H.K. Kroeze (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)
De heer Kroeze is geboren op 25 oktober 1934 te IJsselmonde. Hij is al zeer lange tijd maatschappelijk actief:
ï‚· als algemeen directeur Westfries Gasthuis (betaald) de fusie tussen het Streekziekenhuis voor West-Friesland en Sint Jans Gasthuis leiden (1984-1994);
ï‚· voorzitter van Tripartite stuurgroep Ziekenhuizen (1994-1999);
ï‚· leiden van fusie tussen vijf middelbare scholen: Edmar Vergouwen MAVO in Opmeer en de Hoornse scholen Werenfridus, Oscar Romero, KTS Sint Jozef en Margrietschool tot Scholengemeenschap TABOR. Na de fusie is de heer Kroeze een jaar algemeen directeur geweest (1995-1996);
ï‚· penningmeester bestuur van Stichting Gezondheidscentrum Kersenboogerd (1999-heden);
ï‚· voorzitter bestuur Protestants Christelijke basisscholen in Hoorn (1996-2006);
ï‚· als voorzitter van het bestuur betrokken bij de fusie van een groot aantal zorginstellingen tot de huidige Thuiszorg Gooi en Vechtstreek (1996-2002);
ï‚· voorzitter Contactgroep Bouwdirecteuren Nederlandse Ziekenhuizen (overlegorgaan van directeuren van ziekenhuizen die (willen) gaan verbouwen; 1996-2002);
ï‚· bestuurslid Stichting Samenwerkende Instituten in de Gezondheidszorg in Noord-Holland Noord (1988-1994);
ï‚· bestuurslid Samenwerkingsverband Ziekenhuizen Hardenberg en omstreken (1973-1978);
 bestuurslid/voorzitter ziekenhuis Hardenberg/Coevorden. Betrokken bij de fusie tussen het Röpcke Zweersziekenhuis Hardenberg met Aleida Kramer Stichting in Coevorden;
 jeugdouderling Gereformeerde Kerk in Voorburg (jaren ’60).

Jeugdlintjes

Mitch Blaauw en Julia Sluis (Jeugdlintje 2007)
Mitch Blaauw is op 11 februari 1995 geboren en zit in groep 7 van de B. van Bockxmeerschool. Julia Sluis is op 16 december 1994 geboren en zit eveneens in groep 7 van de B. van Bockxmeerschool. Samen zetten Mitch Blaauw en Julia Sluis zich belangeloos in voor anderen. Voorbeelden hiervan zijn:
ï‚· geld inzamelen voor zieke kinderen in het ziekenhuis door het vervullen van karweitjes;
ï‚· zelfgemaakte kaarten verkopen voor het Wereld Natuur Fonds;
ï‚· lege flessen ophalen voor Lindendael;
 muziek maken op het Grote Noord om geld in te zamelen voor Azië.

Gwen Blanchard, Nino en Damio Büch (Jeugdlintje 2007)
Gwen Blanchard is op 13 augustus 1993 geboren en zit in de 2e klas van het Werenfridus. Nino Büch is op 12 september 1994 geboren en zit in de 1e klas van het Werenfridus. Damio Büch is op 25 december 1996 geboren en zit in groep 5 van Jenaplanbasisschool De Tandem.

Deze drie jongeren zijn leden van het eerste uur van het Kids Overleg Leefbaarheid Kersenboogerd (KOLK). Het KOLK zet zich vrijwillig in voor de wijk Kersenboogerd. De kids kijken niet alleen naar hun eigen stoepje, maar denken vooral aan andere kinderen en gehandicapten. Om de week komen zij bij elkaar en vergaderen ze over een bepaald onderwerp of project. Ze zijn bezig geweest met onderwerpen als hondenpoep, vervuiling op straat, milieu en speeltoestellen in de wijk. Ze zijn alledrie initiatiefnemer van het KOLK. Gwen Blanchard en Nino Büch maken inmiddels deel uit van het Tiener Overleg Leefbaarheid Kersenboogerd (TOLK). Damio Büch is nog steeds actief bij het KOLK.

Yolanda Benjamins en Rico Klaassen-Bos (Jeugdlintje 2007)
Yolanda Benjamins is op 1 oktober 1988 geboren en zit in vwo 6 van de OSG West-Friesland. Rico Klaassen-Bos is op 8 maart 1989 geboren en zit eveneens in vwo 6 van de OSG West-Friesland.

Samen zijn zij de spil van de coaching en begeleiding van jongere kinderen op de OSG. Zij ondersteunen en begeleiden kinderen in de leeftijd van 12 tot 14 jaar die in de brugklas zitten. Zij gaan mee op kamp, nemen deel aan lessen, geven uitleg over de school, helpen de brugklasleerlingen bij conflicten en problemen bij het leerwerk. Zij zijn er om voor de kinderen de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs te vergemakkelijken. Samen zetten zij zich hiervoor al enkele jaren in. Zij hebben hierbij in de loop van de tijd ook andere jongeren betrokken en een goed geoliede machine opgezet.
Provincie:
Tag(s):