woensdag, 31. januari 2007 - 22:15

Partycentrum aan Staartweg gaat door

Urk

Er zijn geen bezwaren gemaakt tegen het goedkeuringsbesluit van de provincie Flevoland. Het nieuwe bestemmingsplan maakt de weg vrij voor bouw van o.a. een partycentrum aan de Staartweg. Het plan kan nu in werking getreden en een roerige periode is afgesloten.

De gemeente kwam in 1999 met Willem de Boer Party-Service BV en VOF Prominent Vastgoed Ontwikkeling overeen zich maximaal in te spannen om de bouw van een nieuw partycentrum aan de Staartweg mogelijk te maken. Om Partycentrum De Koningshof te verplaatsen van de Richel naar de Staartweg moest een andere locatie gevonden worden voor de milieustraat. De milieustraat is inmiddels verplaatst naar het Schulpengat.

De Provincie Flevoland had in de hoedanigheid van planbeoordelaar een ingediende bedenking op het bestemmingsplan niet meegewogen in de beslissing. Ten onrechte, zo oordeelde de voorzieningenrechter van de Raad van State. Alsnog diende de Provincie een nieuw goedkeuringsbesluit te nemen. Dit besluit is niet aangevochten en heeft als gevolg hiervan formele rechtskracht verkregen.

Wethouder Koffeman is verheugd over deze ontwikkeling: ‘We zijn als sinds 1999 bezig om het bestemmingsplan aan te passen. Ik ben dan ook blij dat het nieuwe bestemmingsplan nu definitief is. Met deze goedkeuring kan de bouw van een nieuw partycentrum aan de Staartweg starten. Een nieuw partycentrum levert immers ook een positieve bijdrage aan de economische ontwikkeling van de gemeente Urk’.
Provincie:
Tag(s):