donderdag, 5. april 2007 - 9:10

Realisatie Bedrijvenpark De Marne

De Marne

Ten zuiden van de Leensterweg en ten oosten van de Singel te Ulrum wordt het nieuwe bedrijventerrein van de gemeente De Marne gerealiseerd. De aanleg van het bedrijventerrein zal in drie fases gebeuren.

De eerste fase is gelegen ten zuiden van de Haarweg en ligt aan weerszijden van de nieuw aan te leggen weg. De tweede fase is het gedeelte ten zuiden van de Haarweg en vormt de buitenrand van het bedrijventerrein. De derde en laatste fase ligt ten noorden van de Haarweg.

De gemeente zal in eerste instantie alleen de eerste fase aanleggen en verkopen. Op 6 april 2007 start de gemeente met de verkoop van de eerste fase. Voor de eerste fase is de netto uitgeefbare grond ca. 02.93.15 Ha.

Medio juni 2007 zullen de werkzaamheden starten voor het bouwrijpmaken van het plan. Deze werkzaamheden zullen naar verwachting in september zijn afgerond.
Provincie:
Tag(s):