maandag, 5. maart 2007 - 11:20

Renkum kiest bij A50 voor sprong voorwaarts

Renkum

De gemeente Renkum ziet het nut en de noodzaak van de verbreding van de snelweg A50. Maar Renkum kiest daarbij wél voor een koers die zich richt op een betere en duurzamere inpassing van deze verbinding. Reden is de overtuiging dat juist díe benadering de leefbaarheid en gezondheid van de inwoners van de gemeente ten goede zal komen.

De door de rijksoverheid bepaalde uitgangspunten worden in Renkum als onvoldoende toekomstgericht ervaren. Het bestuur van de gemeente Renkum wil daar verandering in brengen !

De snelweg A50 is niet de enige veroorzaker van geluidsoverlast. De leefbaarheid en gezondheid van de omwonenden gaat er op vooruit wanneer die andere bronnen ook in de berekening worden betrokken. Ter hoogte van Heelsum is dat bijvoorbeeld de rijksweg N225. Deze benadering zal wat betreft het aanpakken van de totale geluidsoverlast tot andere oplossingen leiden. Een geluidsscherm aan de westzijde is dan waarschijnlijk niet genoeg.

Ook het aspect luchtkwaliteit is van belang voor de inwoners van Renkum. Er is toenemende aandacht voor fijnstof, maar dat blijkt onvoldoende uit het voorgestelde pakket van maatregelen. De gemeente Renkum is van mening dat nog onvoldoende is gekeken naar mogelijkheden, bomen langs de weg aan te planten die op hun beurt deze vervuiling opvangen.

Verder ziet de gemeente Renkum kansen om de natuur nog beter aan haar trekken te laten komen. Het geplande ecoduct ter hoogte van Oud Wolfheze is natuurlijk een zeer gewenste voorziening voor de fauna, met name voor reptielen zoals de zandhagedis. Daarom is het vreemd dat in de plannen van de rijksoverheid de zogeheten ‘verzorgingsplaats’ (parkeerplaats) Kabeljauw gehandhaafd blijft. Renkum wil dus méér aandacht voor de natuur; deze verzorgingsplek is een onnodig obstakel dat niet valt te combineren met het ecoduct.
Provincie:
Tag(s):