dinsdag, 27. februari 2007 - 8:54

Schaffelaartheater of De Culturei?

Barneveld

Inwoners van Barneveld (en daarbuiten) krijgen van 26 februari tot en met 16 maart 2007 de gele-genheid om een nieuwe naam voor het Muziekcentrum Barneveld te kiezen. Een jury heeft alle in-zendingen beoordeeld en twee namen genomineerd: 'Schaffelaartheater' en 'De Culturei'. De ko-mende periode kan iedereen via de internetsite van de gemeente (www.barneveld.nl) de voorkeur bekend maken.

In het centrum van de gemeente Barneveld wordt een nieuw muziekcentrum gerealiseerd. Bij het project zijn verschillende partijen betrokken. In de afgelopen periode zijn inwoners in de gelegenheid gesteld om een nieuwe naam voor het muziekcentrum te verzinnen. Meer dan honderd inwoners uit Barneveld heb-ben van die mogelijkheid gebruik gemaakt.

De jury, bestaande uit burgemeester mr. J.A.M.L. Houben, de heer B. van Veldhuizen van de Harmonie, de heer J. Meesters van Woningstichting Barneveld en de heer J. van Ginkel van de Barneveldse Krant, heeft de 118 namen beoordeeld en besloten twee namen te no-mineren. Het is nu aan de bevolking om een keuze uit deze namen te maken.

De stemming verloopt via de internetsite van de gemeente Barneveld (www.barneveld.nl). Op de home-page is een mogelijkheid gemaakt om een keuze voor één van de genomineerde namen te maken. Het is slechts mogelijk om éénmaal een stem uit te brengen. Belangstellenden zonder een internetverbinding kunnen een briefkaart met hun keuze naar de gemeente te sturen: Gemeente Barneveld, ter attentie van L.W.H. Rebel, Postbus 63, 3770 AB Barneveld.

De genomineerde namen zijn: Schaffelaartheater en De Culturei

De stemming wordt gehouden van maandag 26 februari tot en met vrijdag 16 maart 2007. Op dinsdag 20 maart 2007 wordt de uitslag bekendgemaakt en onder andere via de website van de gemeente Barneveld gecommuniceerd.
Provincie:
Tag(s):