donderdag, 22. februari 2007 - 17:21

Start GGD-project Frisse lucht op scholen in Gelderland

Oldebroek

Donderdag 1 maart start de Timotheüsschool in Oldebroek met de aanpak van de lucht op hun school. Daarmee is het de eerste Gelderse school die zich binnen het GGD-project “Frisse lucht op scholen in Gelderland� inzet voor een betere en frissere lucht voor hun leerlingen. Ze maken daarvoor gebruik van de subsidie die provincie Gelderland en de gemeente verstrekken.

Gedeputeerde René van Diessen ondertekent samen met wethouder André Maat van de gemeente Oldebroek, schooldirecteur Ben Kanis en GGD directeur Noordwest-Veluwe, Reinout Santing, een intentieverklaring. Ook krijgt de school een lespakket uitgereikt plus een ventilight. Dit is een 'stoplicht' waarmee de luchtkwaliteit in een klaslokaal wordt gemeten.

Afgelopen week stelde de provincie Gelderland een subsidie ter beschikking van 120.000 euro. Met dit bedrag kunnen zo'n 160 scholen in Gelderland onderzoeken wat er nodig is om de luchtkwaliteit te verbeteren. Provincie Gelderland vindt het belangrijk om de lucht op scholen aan te pakken omdat al een aantal jaren bekend is dat bij 80% van de scholen de luchtkwaliteit onder de norm is.

Onderzoeken van GGD en universiteiten geven aan dat een slechte luchtkwaliteit in klaslokalen leidt tot klachten als vermoeidheid, sufheid en slijmvliesirritaties. Tevens versnelt het de overdracht van infectieziektes. Kinderen met astma kunnen extra aanvallen krijgen. Door benauwde klaslokalen kunnen zelfs de leerprestaties afnemen.

De gemeenschappelijke gezondheidsdiensten gaan in samenwerking met gemeenten basisscholen in Gelderland doorlichten. Bij scholen die meedoen, wordt in een dag de luchtkwaliteit gemeten en wordt gekeken naar de capaciteit van de ventilatie in de afzonderlijke klaslokalen. Scholen krijgen vervolgens per lokaal een advies op maat. Daarnaast krijgen scholen ook een ventilight en een lespakket.

Het ventilight is een soort stoplicht dat de luchtkwaliteit in lokalen meet. Het springt op rood of oranje als de luchtkwaliteit slecht is en is daarmee een goede indicator om meer te ventileren. Als het licht groen is, is er niets aan de hand. Tevens krijgen scholen een lespakket "Buitenlucht kom je binnen spelen?" Dit pakket nodigt kinderen uit om mee te denken en mee te werken aan frisse lucht in hun eigen klas.
Provincie:
Tag(s):