donderdag, 15. november 2007 - 17:24

Tijdelijke maatregelen voor laatste 4 km kadeverhogingen

Rijkswaterstaat gaat tijdelijke maatregelen nemen tegen het hoog water op de laatste 4 km van de 40 km kadeverhogingen tussen Roermond en Gennep. De afgelopen 2,5 jaar is er door Rijkswaterstaat hard gewerkt om de kadeverhogingen te realiseren. Aan het eind van dit jaar zijn 36 kilometer kaden gereed. Vier kilometer is dan nog niet aangepast.

In 2008 worden de resterende kaden door Maaswerken onder handen genomen en naar verwachting zijn deze vier kilometer kaden medio 2008 gereed. Om toch ook voor het huidige hoogwaterseizoen ter plaatse van deze kaden een verhoogde bescherming te kunnen bieden, worden voor deze trajecten tijdelijke maatregelen getroffen.

In onderhavig ‘Plan tijdelijke voorzieningen kaden’ staat beschreven welke tijdelijke maatregelen waar worden ingezet om zo ook voor de gebieden achter deze kaden een hoger beschermingsniveau te realiseren. Verder wordt ook per traject nadere informatie gegeven omtrent het moment van realisatie van de tijdelijke maatregelen, de verwachte mobilisatietijd, het moment dat de tijdelijke maatregelen weer worden afgebroken en de planning voor de realisatie van de permanente maatregelen. Tot slot wordt nader ingegaan op de operationalisering van dit plan.

Dit plan is opgesteld in nauw overleg met de waterschappen Roer & Overmaas en Peel & Maasvallei en de betrokken gemeenten Roermond, Venlo, Gennep en Mook en Middelaar. In de eerste week van november wordt de omgeving geïnformeerd worden over deze tijdelijke maatregelen.
Provincie:
Tag(s):