dinsdag, 6. februari 2007 - 12:06

Van zout naar zoet drinkwater

Delft

Een consortium bestaande uit TNO, Keppel Seghers, E.on, Evides Industriewater, Watertechnology Holland, Heineken, Waternet en EMF, zijn er in geslaagd zoet water te produceren uit vuil zeewater, de eerste pilot plant in Nederland op basis van de Memstill-technologie.

Van september tot december produceerde de plant dagelijks ruim tien kubieke meter zeer schoon water uit zeewater. De proefinstallatie staat bij E.on op de Maasvlakte. De technologie is gepatenteerd. De Memstill®- technologie maakt gebruik van destillatiemembranen en industriële restwarmte.
Memstill is een distillatietechniek die gebruik maakt van membranen, een soort ultrafijne filters waardoor het schone water naar buiten dampt en van het vuile zoute restvocht wordt gescheiden. Memstill gebruikt restwarmte voor het proces, een goedkope energiebron die in industriële landen volop aanwezig is.

Memstill kan een belangrijke rol spelen in de mondiale zoetwatervoorziening. Men voorspelt dat de zeewaterontzouting tussen 2005 en 2015 elk jaar met 15% groeit. Zeewater, meer dan 97 procent van de totale wereldwaterhoeveelheid, wordt voor veel gebieden een steeds belangrijker bron voor zoet water.

De Memstill ontwikkeling startte al in 1998 bij TNO. Enkele jaren later werden de eerste kleinschalige Memstill®-tests op locatie bij E.om en Waterleidingbedrijf Amsterdam uitgevoerd. Sindsdien zijn de modules door TNO en Keppel Seghers, één van de partners in het Nederlandse Memstill-consortium, opgeschaald. Dit heeft geleid tot een eerste pilot in Singapore (produceert sinds februari 2006 schoon water). Op basis daarvan draait sinds september 2006 een sterk verbeterde pilot bij E.on. Deze overtreft qua prestaties de targets (flux en waterkwaliteit) ruimschoots.

Het proces wordt gedreven met kleine temperatuursverschillen (1-3 graden), waardoor tevens weinig energie vereist is. De kosten bij een grootschalige waterproductie en bij commerciële modulebouw kunnen bij (goedkope) industriële restwarmte uitkomen tussen € 0,30 tot € 0,40 per m3 geproduceerd met Memstill scoort daarmee beter dan andere state of the art-technieken om van zout water zoet water te maken zoals reverse osmosis, multi-effect distillation en multistage flashing. Daar liggen de laagst gerapporteerde kosten tussen de € 0,50 en € 1,80. Daarnaast is Memstill compact, gebruikt geen chemicaliën, en draagt, dankzij het gebruik van restwarmte, nauwelijks bij aan de productie van broeikasgassen.
Categorie:
Tag(s):