vrijdag, 26. januari 2007 - 15:38

Veiligheidshuis opent deuren

Weert/Roermond

De in Weert en Roermond gerealiseerde vestigingen van het Veiligheidshuis Midden-Limburg worden maandagmiddag 5 februari a.s. tegelijkertijd
door burgemeester Jacques Niederer van Weert en burgemeester Henk van Beers van Roermond officieel geopend. Beide burgemeesters zullen het nieuwe logo onthullen.

In het Veiligheidshuis Midden-Limburg worden de zogeheten ‘veelplegers’ aangepakt. Getracht wordt hen met een speciale, persoonsgerichte aanpak terug op het rechte pad te krijgen. In het Veiligheidshuis wordt onder meer samengewerkt door gemeenten, openbaar ministerie, politie, bureau jeugdzorg, raad voor de kinderbescherming en GGZ. Het Veiligheidshuis is mogelijk gemaakt met een financiële bijdrage van de Provincie Limburg.

De vestiging in Weert ligt aan de Hegstraat. In Roermond heeft het veiligheidshuis haar onderkomen aan de Jesuïtenstraat.
Provincie:
Tag(s):