vrijdag, 19. januari 2007 - 8:51

Verbetering investeringsklimaat papierindustrie

Arnhem

Negen Gelderse papierproducenten hebben met Gelders gedeputeerde Rene van Diessen per bedrijf afspraken gemaakt om het gebruik van bio-energie in de Gelderse papierindustrie te stimuleren ofwel uit te breiden. Gelderland spant zich in voor duurzame energie.

Daarnaast wil de provincie met haar beleid de afname van de regeldruk, het investeren in de fysieke bedrijfsomgeving en het verbeteren van het investeringsklimaat bevorderen om zo bij te dragen aan het verbeteren van de positie van de Gelderse maakindustrie.

De Gelderse papierproducenten en de provincie zijn gebaat bij een gezonde toekomst van deze sector in Gelderland. Van de 25 Nederlandse papier- en kartonfabrieken zijn er 11 in Gelderland gevestigd. Samen bieden deze fabrieken werkgelegenheid aan 2500 werknemers. De productie in 2005 kwam neer op 1,5 miljoen ton papier met een omzet van 0,8 miljard euro. Uitgangspunt is continuïteit en groei van de elf in Gelderland gevestigde papierfabrikanten.

“Continuïteit is van belang, de provincie Gelderland kan hierin een belangrijke rol spelen�, aldus gedeputeerde Rene van Diessen. Dit is in lijn met ‘Maak het in Gelderland’, het voorgenomen sociaaleconomisch beleid waarmee Gelderland zich in de periode van 2007-2011 meer wil richten op de maakindustrie. In het gesprek is Van Diessen ook ingegaan op het feit dat een aantal papierfabrieken geconfronteerd worden met het verzoek om hun fabriek naar een andere locatie te verplaatsen. Verplaatsing van een producerende fabriek is gezien de omvang van papiermachines in de praktijk een bijna onmogelijke opgave.

De papier- en kartonindustrie is in 2004 gestart met een ambitieus traject met als titel ‘Energietransitie in de papierketen’. Dit project draagt bij aan de halvering van het energiegebruik in de periode 2005-2020. Eén van de aandachtspunten hierbij betreft de inzet van alternatieve brandstoffen en de mogelijkheid om secundaire brandstoffen die vrijkomen bij de verwerking van bijvoorbeeld oud papier te gebruiken voor energieopwekking. De huidige aandacht voor energieprijzen en klimaatverandering draagt hier verder aan bij.

Naast energietransitie is er ook aandacht besteed aan het verbeteren van het investeringsklimaat. Dit om de papierindustrie te waarborgen en een goede balans te vinden tussen industrie en omgeving. De provincie Gelderland werkt de komende tijd verder aan de ruimtelijke ordening en bereikbaarheid van bedrijven en creëert zo meer ruimte voor ondernemerschap.
Provincie:
Tag(s):