woensdag, 11. april 2007 - 10:18

Verkeersgeluid tast kwaliteit slaap aan

Amsterdam

Uit een onderzoek van TNO blijkt dat de slaapkwaliteit afneemt naarmate er tijdens de slaap meer geluiden van weg- of railverkeer is. Een onrustige slaap werd aangetroffen bij mensen die vaak al jaren in het geluid wonen. Gewenning aan het geluid blijkt de effecten niet we te nemen.

Het onderzoek laat zien dat door het geluid van een verkeerspassage de motorische onrust gemiddeld genomen direct toeneemt. Deze conclusie is gebaseerd op in totaal meer dan 48.000 verkeerspassages. In de 1572 deelnemersnachten blijkt bij mannen ook de algehele motorische onrust gedurende een slaapperiode toe te nemen met de hoeveelheid geluid
binnen van het verkeer.

Het aantal maal wakker worden neemt toe met de geluidsbelasting,
waarbij bij gelijk verkeersgeluid vrouwen vaker aangeven wakker te zijn geworden dan mannen. Naarmate stille periodes op een locatie schaarser zijn, wat vooral bij snelwegen het geval is, was de algehele motorische onrust tijdens de slaap beduidend hoger.

Goede slaap is van belang is voor uiteenlopende aspecten van ons functioneren, van immuunsysteem tot geheugen. Eerder onderzoek heeft laten zien dat wereldwijd de ervaren slaapverstoring groter is naarmate de geluidbelasting van de woning 's nacht hoger is. In het laboratorium hebben onderzoekers gezien hoe geluid de tijdens de slaap hersenactiviteit, het autonome zenuwstelsel en daarmee de hartslag beïnvloedt.
Categorie:
Tag(s):