dinsdag, 6. maart 2007 - 11:34

VieCuri wordt opleidings-ziekenhuis

Venlo

Het VieCuri ziekenhuis in Noord-Limburg is toegelaten tot de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) in Nederland. Daarmee is VieCuri het twintigste ziekenhuis in Nederland dat toetreedt.

De belangrijkste reden om lid te worden van de STZ komt voort uit de ambitie van VieCuri om een Opleidingsziekenhuis te zijn. De laatste jaren is met het Opleidingsbureau een infrastructuur opgezet (leerhuis, wetenschapsbureau) om een gunstig opleidingsklimaat te creëren. Dit heeft onder meer geresulteerd in het uitbreiden van het aantal medisch specialistische opleidingen, het ontwikkelen van de gespecialiseerde verpleegkundige opleidingen (onder meer oncologie en gynaecologie) en de invoering van de nieuwe beroepen als physician assistent en nurse practitioner in VieCuri.

De toetreding tot de STZ betekent een erkenning van het gunstige opleidingsklimaat van VieCuri. Daarnaast wordt vanuit de STZ het doen van wetenschappelijk onderzoek en het opzetten van hoogwaardige opleidingen verder gestimuleerd. Het Wetenschapsbureau, het Opleidingsbureau en het Leerhuis spelen hierin een belangrijke rol. Ook vindt er belangenbehartiging plaats als het om opleidingen gaat, zoals financiering van opleidingen en de toewijzing meer opleidingsplaatsen.

STZ-ziekenhuizen werken nauw samen met de academische ziekenhuizen. Het voorzieningenniveau van een STZ-ziekenhuis ligt tussen dat van de universitaire medische centra en dat van de andere algemene ziekenhuizen. Om te worden toegelaten, moet een ziekenhuis aan drie criteria voldoen: het bieden van Topklinische en Topreferente zorg, het uitvoeren van toegepast medisch wetenschappelijk onderzoek en het bijdragen aan zorginnovatie.

VieCuri heeft goed genoeg gescoord op alle drie de criteria en kan zich nu STZ-ziekenhuis noemen. Dat de ziekenhuisorganisatie is toegelaten mag worden gezien als een beloning voor het harde werken.
Provincie:
Tag(s):