woensdag, 16. mei 2007 - 8:38

Volg een cursus poelen

Regio

Landschapsbeheer Gelderland organiseert dinsdag 5 juni en zaterdag 9 juni in de IJsselvallei voor particulieren een poelencursus met speciale aandacht voor boomkikker, kamsalamander en knoflookpad. Iedereen die plannen heeft voor het aanleggen van een poel of meer wil weten over het onderhoud ervan kan bij deze cursus terecht.

Nu dat de dagen weer langer en warmer worden ontstaat er steeds meer leven op en bij paddenpoelen. Deze, van oorsprong drinkpoelen voor het vee, leveren een scala aan insecten, planten, vogels en amfibieën en salamanders op. Langzamerhand zijn poelen een uniek landschapselement geworden en is er vanuit de overheid belang bij dat deze worden aangelegd.

Een goed aangelegde poel is een kraamplaats voor kikkers, padden en salamanders. Als er naast de poel ook gezorgd wordt voor een mooi stukje landbiotoop voelen zij zich thuis en kunnen zij zich ook gaan verspreiden, zodat hun populatie groter wordt. Ze hebben namelijk niet alleen een poel nodig om te overleven, maar ook struwelen, bosjes en hagen waarlangs ze zich kunnen verplaatsen.

Ook verschillende plantensoorten gedijen goed in en aan de rand van een poel. Vogels en zoogdieren maken graag gebruik van poelen om te drinken en te baden. Water staat altijd garant voor leven, zeker op en rond de waterrand. Duikelende libellen, schaatsenrijders, vlinders, maar vooral het zomeravondconcert van kikkers en padden is een hele belevenis.

Een poel aanleggen is meer dan een gat graven en maar afwachten wat er gebeurt. Je moet met een aantal zaken rekening houden. Zo is de hoogte van de grondwaterstand, de vegetatie in de buurt, de omvang en de diepte van de poel en de ligging ten opzichte van de zon van belang. Bij een goed aangelegde poel dient de oever aan de noordkant minder steil af te lopen. Deze kant wordt door de zon beschenen en het water warmt daardoor sneller op. Ideaal voor de ontwikkeling van eitjes en larven. Ook libellen zijn dol op flauwe oevers en door de afwisseling van steilheid ontstaat een gevarieerde plantengroei.

Tijdens de cursus wordt uitgebreid stil gestaan bij de verschillende onderdelen van de aanleg van een poel. Daarnaast is er tijdens de cursus ook aandacht voor onderhoud, zoals het schonen, baggeren en maaien.
Er wordt ruimschoots de tijd genomen om in te gaan op vragen of onduidelijkheden.

De cursus bestaat uit een theorieavond en een praktijkdag waarbij een aantal poelen wordt bezocht zodat de deelnemers een goed beeld krijgen van de verschillende mogelijkheden.

Opgave en meer informatie is te verkrijgen bij Landschapsbeheer Gelderland, telefoon 026 3537444 of info@landschapsbeheergelderland.nl
Provincie:
Tag(s):