vrijdag, 2. februari 2007 - 15:35

Water rondom Schiphol blijft slecht door de-icing

Schiphol

De extra maatregelen die Amsterdam Airport Schiphol vorig jaar heeft genomen om de waterkwaliteit te beschermen blijken onvoldoende om het zuurstofgehalte in de sloten op Schiphol op het gewenste niveau te houden.

De afgelopen dagen is door Amsterdam Airport Schiphol geconstateerd dat de normen voor het water op enkele punten niet conform de eisen van het Hoogheemraadschap Rijnland zijn.

De oorzaak hiervan is het de-icen van vliegtuigen van afgelopen week, waardoor er glycol in de sloten rondom Schiphol terecht is gekomen. De-icing wordt toegepast om veilig te starten bij temperaturen onder 3 graden.

De extra maatregelen die vorig jaar zijn genomen betroffen o.a. het versneld aanleggen van speciale de-icings platformen en voorzieningen op de pieren waardoor glycol apart wordt opgevangen. De glycol dat tijdens het taxiën en starten nog van het vliegtuig afkomt, komt via de rijbanen nog wel in de sloten terecht.

Glycol is een biologisch afbreekbaar middel dat zuurstof gebruikt om zichzelf af te breken.

Amsterdam Airport Schiphol heeft om de waterkwaliteit te herstellen, o.a. pompen neergezet om het water in de sloten te beluchten.
Provincie:
Tag(s):