donderdag, 22. maart 2007 - 16:17

Welk ommetje doet het het beste

Achlum

Winnaar van de door Landschapsbeheer Friesland uitgeschreven Ommetjes-prijsvraag is Dorpsbelang Achlum, dat een gevarieerde kuierroute door het open land rond het dorp instuurde. Van de 52 inzendingen uit heel Fryslân wist de werkgroep ‘recreatie en wandelpaden’ van de actieve dorpsorganisatie het meest te overtuigen.

De jury roemt de inzending omdat het Ommetje van Achlum het meest over boerenland gaat en meerdere vertakkingen kent. Daardoor worden veel nieuwe wandelmogelijkheden gecreëerd in een gebied waar nu geen of nauwelijks mogelijkheden zijn. De actieve inzet van de speciale werkgroep, de betrokkenheid van het dorp en het overleg met grondeigenaren zorgen voor het benodigde draagvlak in en rond Achlum. Een ander sterk punt is opname van het wandelpad in de nieuwe dorpsvisie met de ambitie om meer kuierroutes uit te zetten. Tot slot geeft dit Ommetje een goed beeld van het Friese platteland zoals het is: met zijn groene weilanden en vergezichten, maar ook de charmes van het alledaagse landschap.

Uit handen van Regina ter Steege (directeur Landschapsbeheer Friesland) ontvingen Annemieke Grimbergen en Lieuwe Anema, leden van de werkgroep ‘recreatie en wandelpaden’ van Dorpsbelang Achlum de cheque van € 10.000,-. Met dit geld kan dorpsbelang aan de slag om samen met Landschapsbeheer Friesland het Ommetje uit te voeren. Het winnende Ommetje rond Achlum is tevens één van de twaalf kandidaten voor de landelijke Ommetjes-prijsvraag, waarbij de hoofdprijs € 30.000 is. De nationale winnaar wordt 5 april bekendgemaakt.

In de dorpsvisie van Achlum hebben bewoners aangegeven dat ze graag over paden door het land willen kuieren. In overleg met boeren is daarop een route uitgezet met veel doorsteekjes, zodat er een ‘kuier op maat’ valt te maken. Het is een Ommetje met meerdere vertakkingen. Voor een deel over dijkjes en een oude trambaan, langs slootkanten door weiden en akkers en door het beschermd dorpsgezicht van Achlum. Het grootste deel van het Ommetje betreft nieuwe paden. Voor een deel zijn het oude voetpaden die in onbruik zijn geraakt, waarvoor de werkgroep ‘recreatie en wandelpaden’ toestemming heeft gekregen van de betrokken landeigenaren. In de begroting is rekening gehouden met picknickbankjes, hekwerk en infopanelen. Het beheer van de route komt in handen van de werkgroep recreatie en wandelpaden van Dorpsbelang Achlum. De nu uitgewerkte route kan een begin zijn voor een verdere uitbouw van kuierroutes.

Met de inzending van 52 uitgewerkte Ommetjes is Landschapsbeheer Friesland dik tevreden. Doel was inwoners van de provincie te inspireren tot het bedenken van kleine wandelingen ‘dicht bij huis’. Daarnaast wilde ze haar kennis en ervaring delen over het aanleggen of het herstellen van oude wandelwegen. Dat is gelukt. Alle inzendingen worden gebruikt bij de provinciebrede inventarisatie van oude voetpaden die momenteel door Oude Paden, Nieuwe Wegen wordt gedaan. Landschapsbeheer Friesland is hierin één van de partners.

De jury ‘proefde’ bij het beoordelen van de inzendingen het grote enthousiasme waarmee aan de Ommetjes is gewerkt. Een eerste schifting van alle inzendingen leverde tien genomineerden op. Uiteindelijk werd aan Achlum de eerste prijs toegekend. De jury gaf aan twee inzendingen een eervolle vermelding: het Stedmapaad bij Eastermar en Belvedereroute/Ritskebos bij Noordbergum. De zeven andere genomineerden waren: Pasveer-ommetje bij Sneek, Kleaster Aeningum bij Slappeterp, Ela-ommetje bij Elahuizen, Ecolana bij Holwerd, ommetje Kollumerpomp, Boelens ommetje bij Beetsterzwaag en ommetje Eastermar.
Provincie:
Tag(s):