vrijdag, 29. juni 2007 - 16:00

Zeldzame vlinder weggemaaid door waterschap

Op dinsdag 26 juni jl. heeft het waterschap Aa en Maas een berm van het Drongelens kanaal gemaaid, op zich niets bijzonders ware het niet dat juist een week eerder het zeer zeldzame pimpernelblauwtje op die plek was gezien. De Vlinderstichting heeft direct het waterschap Aa en Maas per e-mail op de hoogte gebracht, en eraan herinnerd dat de bermen van het Drongelens Kanaal niet voor midden september mogen worden gemaaid. Helaas is dit dus toch gebeurd, en niet voor het eerst maar voor de derde maal.

Door toch te maaien is nu dit deel van het leefgebied van deze bedreigde vlindersoort verdwenen. De ongelukkige maaiactie heeft mogelijk de vestiging van een nieuwe populatie in gevaar gebracht.

Het pimpernelblauwtje en zijn leefgebied zijn beschermd door de Habitatrichtlijn. Dat houdt onder andere in, dat het leefgebied niet
gemaaid mag worden tussen begin juni en midden september. De reden hiervoor is, dat in de vliegtijd bloeiende exemplaren van de waardplant grote pimpernel ter beschikking moeten zijn.

Zowel het waterschap, dat het maaien aan derden heeft uitbesteed, als De Vlinderstichting heeft inmiddels aangifte gedaan bij de Algemene Inspectiedienst (AID).
Provincie:
Tag(s):