woensdag, 11. april 2007 - 9:38

Zuid-Limburg houdt Dag van Respect in november

Maastricht

In Zuid-Limburg zal op 15 november dit jaar een Dag van Respect worden gehouden. Dit heeft het Veiligheidsbestuur Zuid-Limburg, waarin ondermeer alle gemeenten, politie en justitie zijn vertegenwoordigd, besloten.

De initiatiefnemers hopen dat deze dag uitgroeit tot een jaarlijks terugkerend moment van inspiratie en van kennisoverdracht over respect. Aangezien het onderwijs de basis vormt van onze samenleving, willen ze zich richten tot de scholieren. Het is de bedoeling om kinderen, en daarmee tevens hun ouders, bewust te maken van het feit dat Nederlanders mensen zijn met verschillende achtergronden, van verschillende culturen, met ieder verschillende ideeën, gewoonten en gebruiken.

De actualiteit omtrent integratie en culturele diversiteit vereist een niet aflatende aandacht voor de relaties tussen de verschillende culturen in Nederland. Omdat de problematiek zich vaak onder jongeren manifesteert, is het belangrijk om kinderen en jongeren te betrekken bij een duurzame verbetering van de huidige situatie.

De Dag van Respect is een initiatief van de landelijke stichting Respect2All.
Provincie:
Tag(s):