dinsdag, 24. juni 2008 - 20:20

18 plaatsen sociale werkvoorziening alsnog veilig gesteld

Almere

De Tomin-groep, het bedrijf voor de sociale werkvoorziening (Wsw) in Almere en ’t Gooi, heeft voor 2008 van het ministerie van Sociale Zaken minder subsidie gekregen dan in 2007 is begroot. Dat betekent dat er voor 18 Wsw-plaatsen, van de in totaal 382 plaatsen voor Almeerse Wsw-ers, geen financiering is.

Het College heeft besloten om dit tekort te financieren met gelden uit de motie Irrgang. Het gaat om een bedrag van ongeveer €265.000,-. De motie Irrgang was bedoeld om mensen die mensen die op de wachtlijst staan voor de Wsw korte werktrajecten aan te bieden. Deze werktrajecten wil het College nu op een andere wijze gaan financieren.
Provincie:
Tag(s):