dinsdag, 26. augustus 2008 - 21:53

Buurtbus Oosterhuizen–Lieren uitgesteld

Apeldoorn

De vanaf 1 september geplande buurtbus tussen Oosterhuizen-Lieren en Apeldoorn gaat voorlopig nog niet rijden. Door een tekort aan vrijwilligers kan de bus niet volgens een vaste dienstregeling rijden.

Gemeente Apeldoorn, Veolia en de dorps- en wijkraden uit Oosterhuizen, Lieren en Beekbergen hebben besloten nog een paar maanden uit te trekken om de laatste vijf benodigde vrijwilligers te vinden. De gemeente hoopt dat de buurtbus vanaf 1 december 2008 kan rijden.

Begin dit jaar onderzocht de gemeente Apeldoorn samen met Provincie Gelderland en Veolia de mogelijkheden van een buurtbus voor Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen. Met uitzondering van de TaxiBUS, een collectieve vervoersvoorziening, hebben bewoners van deze dorpen geen openbaar vervoer tot hun beschikking. De behoefte naar openbaar vervoer onder bewoners is volgens de dorpsraden groot.

Dit bleek ook uit de enquête die de gemeente Apeldoorn onder bewoners van deze kernen heeft gehouden. Daarnaast gaf het onderzoek aan dat sommige inwoners van de dorpen zich als chauffeur van de buurtbus in willen zetten. Naast financiële middelen zijn deze vrijwilligers hard nodig om een succesvolle busverbinding tot stand te brengen. De buurtbus is een vorm van openbaar vervoer die draait op vrijwilligers. Zij besturen de bus, het busbedrijf Veolia draagt zorg voor de voertuigen, de planning en de opleidingen van de chauffeurs.

Geïnteresseerden die in het bezit zijn van rijbewijs B, kunnen zich melden bij Veolia via het e-mailadres jacob.spelderkamp@veolia-transport.nl of via het telefoonnummer 06-5107 51 88. De vrijwilligers rijden drie à vier uur per week op de buurtbus. Bij ziekte en vakantie zet Veolia reservechauffeurs in.
Provincie:
Tag(s):