vrijdag, 27. juni 2008 - 9:41

Drinkwater aan boord pleziervaartuigen vaak bedorven

Den Haag

De Waterkampioen doet momenteel onderzoek naar de kwaliteit van het drinkwater aan boord van pleziervaartuigen. De resultaten van het onderzoek zullen in het septembernummer worden gepubliceerd.

Nu blijkt dat het dramatisch slecht gesteld is met het water aan boord, vindt de redactie het niet verantwoord om tot september te wachten met een algemene waarschuwing aan de watersporters. De waarschuwing luidt: “gebruik het water aan boord niet als drinkwater. En alleen nadat het gekookt is, of er een geschikt conserveringsmiddel voor de watertank wordt gebruikt�.

De Waterkampioen deed eind mei van dit jaar in Gouda en Muiden onderzoek naar het drink- en douchewater aan boord van 28 pleziervaartuigen. Een gekwalificeerd laboratorium deed de bemonstering en en de kwaliteitsanalyse. Ruim 70% van de onderzochte schepen uit de steekproef had water in de tank dat niet voldoet aan de kwaliteitseisen die aan drinkwater op schepen gesteld worden. Bij 28% was de bacteriële vervuiling zo groot dat er sprake is van bedorven water. Ondanks dat in de steekproef geen ‘officiële’ ziekmakende bacteriën zijn aangetroffen is het niet aan te raden water aan boord ongekookt te gebruiken.

Niet eerder is onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het drinkwater aan boord van pleziervaartuigen. De kwaliteitseisen die worden gesteld zijn de dezelfde eisen die aan drinkwater aan boord van schepen in de beroepsvaart worden gesteld. Die eisen zijn lager dan voor het drinkwater dat uit de kraan op de wal komt.

De steekproef van metingen op 28 schepen is geen representatieve steekproef op een vloot van circa 250.000 pleziervaartuigen. De schepen in de steekproef werden gebruikt door ervaren watersporters. Dit gegeven doet vermoeden dat op andere jachten de situatie niet veel beter zal zijn.

In het septembernummer van de Waterkampioen worden de resultaten van het onderzoek uitgebreid gepresenteerd. Ook wordt daarbij uitgebreid ingegaan op de problematiek van het schoonhouden en in conditie houden van de tanks aan boord en het tegengaan van bederf van het water.
Provincie:
Tag(s):