woensdag, 20. augustus 2008 - 0:20

Feestelijke start Dorpshuis Wolfheze

Wolfheze

Woensdag 17 september 2008 vindt de officiële start van Dorpshuis Wolfheze. Na een officieel programma verricht wethouder Nico Peek van Onderwijs en Cultuur rond 16.00 uur de openingshandeling. Vanaf 15.45 uur is er een manifestatie om alle inwoners van Wolfheze kennis te laten maken met de vele activiteiten die in het Dorpshuis worden georganiseerd.

De activiteiten vinden op verschillende plekken in Wolfheze plaats.
Van 15.45 tot 17.15 uur is het feest in en rond de Prinses Beatrixschool, Balijeweg 20a.
Om 17.15 uur verplaatst het feest zich naar De Burcht, Macharislaan 15. Om 19.30 uur wordt de dag afgesloten met de ‘Wolfheze got talent’ show.

Het Dorpshuis Wolfheze is een centrale ontmoetingsplek, een gemeenschapshuis, voor jong en oud in Wolfheze. In het Dorpshuis Wolfheze werken samen gemeente Renkum, Prinses Beatrixschool, stichting Welzijn De Bries, Kinderopvang SKAR, deBieb Veluwezoom, Stich-ting de Burcht, Gelderse Roos en Dorpsbelang Wolfheze e.o..

Deze organisaties organiseren gezamenlijk activiteiten rondom programmalijnen. Iedere programmalijn heeft een programmacoördinator. De programmalijnen zijn:

- het Jonge kind: in dit programma is aandacht voor jonge kinderen en de ouders. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere opvoedingsondersteuning, door-gaande leerlijn, afstemming peuterspeelzaalwerk en kinderopvang en dagarrange-menten;

- Cultuur en Educatie: dit is een programma waarbinnen de hele leeftijdsgroep en ook bijna alle partners bij betrokken worden. Mogelijke onderwerpen zijn huiswerkbegeleiding voor 12+, projecten naschoolse opvang, voorlees/knutselmiddagen en thema-exposities.

- Sport en Gezondheid: een programma voor 0 tot 100 jaar. Van peutergym, bewegingsonderwijs, sportbuurtwerk, 50+sport, medicinaal bewegen voor ouderen tot kookcursussen voor kinderen en 55+ en themabijeenkomsten.

Het Dorpshuis is ontstaan uit de taak om de leefbaarheid in de gemeente Renkum te bevorderen. Het gaat hierbij om meer dan het simpelweg onder een dak brengen van verschillende organisaties. Het gaat om het op gang brengen van een proces. Een proces waarin organisa-ties en mensen hun eigen en andermans behoeften leren kennen, begrijpen en accepteren.

Vanaf 17 september 2008 is de website www.renkum.nl/kulturhus beschikbaar. Op deze website is meer achtergrondinformatie te vinden over het Dorpshuis Wolfheze en welke activiteiten wanneer plaatsvinden.
Provincie:
Tag(s):