woensdag, 24. december 2008 - 13:43

Geen vergunning voor opstelplaats slijptreinen Prorail

Deventer

ProRail ontvangt geen milieuvergunning voor het inrichten van een opstel- en reinigingsplaats voor slijptreinen in Deventer. Dit heeft de gemeente Deventer laten weten.

Geluidsoverlast
Reacties op de ontwerpvergunning waren aanleiding voor nader akoestisch onderzoek. Uit het resultaat van dit onderzoek bleek dat de geluidswaarden hoger uitvallen dan eerdere berekeningen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft in haar vergadering van 23 december 2008 besloten de aangevraagde milieuvergunning van ProRail voor het inrichten van een opstel- en reinigingsplaats voor slijptreinen in Deventer te weigeren op basis van nieuwe onderzoeksresultaten.

Reacties op ontwerpvergunning
In 2005 heeft ProRail een aanvraag ingediend voor een milieuvergunning voor het reinigen van slijptreinen. Op 27 mei 2008 hebben burgemeester en wethouders een ontwerpbeschikking vastgesteld.

In deze beschikking stond aangegeven, dat de aanvraag onder bepaalde voorwaarden gehonoreerd zou worden. De ontwerpbeschikking heeft na dit voorlopige besluit ter inzage gelegen en er kon gereageerd worden. Tegen het besluit zijn 55 zienswijzen ingediend.
Provincie:
Tag(s):