donderdag, 11. december 2008 - 9:43

Gemeente Venray gaat kleine ergernissen aanpakken

Venray

De gemeente Venray gaat extra aandacht besteden aan de bestrijding van kleine ergernissen. Dit doet zij in het kader van het project Centrum op de schop. Om de kwaliteit die deze herinrichting met zich mee brengt te borgen, wordt er de komende tijd ingezet op deze kleine ergernissen.

Onder kleine ergernissen verstaat de gemeente Venray naast de verkeersgerelateerde zaken (inrij-verboden, laad- /lostijden, parkeren) ook uitstallingen, terrassen, hondenpoep en afval. In eerste instantie gaan de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) en toezichthouders de mensen informeren over de nieuwe regels en hen hierop aanspreken. Op dit moment werkt de gemeente aan beleid voor handhaving in de openbare ruimte. Dit beleid is in oktober 2009 gereed. Vanaf dat moment wordt ook verbaliserend opgetreden tegen kleine ergernissen die niet verkeersgerelateerd zijn.

De gemeente Venray is in 2008 gestart met het project Centrum op de Schop. De Grotestraat, de Passage en het Schoutenstraatje zijn al opgeknapt. Voor 2009 en 2010 staan de overige straten en de pleinen van het centrum op de planning. Deze herinrichting geeft een kwaliteitsimpuls aan het centrum van Venray.
Provincie:
Tag(s):