maandag, 14. april 2008 - 16:48

Glastuinbouwgebied NieuwLand krijgt provinciale steun

Noordoostpolder

Het glastuinbouwgebied NieuwLand in de Noordoostpolder verdient de steun van de provincie Flevoland. De Stichting NieuwLand heeft hiervoor een project ontwikkeld om het gebied beter op de kaart te zetten van Glastuinbouw Nederland.

Met het project wordt gestreefd om binnen 5 jaar 450 ha glas in de Noordoostpolder te vestigen. Het gaat hier om een initiatief dat vanuit de basis wordt gesteund, waardoor het draagvlak bij de lokale bevolking en ondernemers groot is.

Met een subsidie van € 37.500 en een achtergestelde lening van € 100.000 voor een periode van vijf jaar ondersteund de provincie dit initiatief.
Provincie:
Tag(s):