zaterdag, 25. oktober 2008 - 17:39

Heidelberg Cement positief over transformatie ENCI-terrein

Maastricht

Naar aanleiding van het besluit van de gemeente Maastricht eerder deze week over het ENCI-terrein hebben de gedeputeerden Bert Kersten en Ger Driessen van de Provincie Limburg op donderdag 23 oktober jongstleden overleg gevoerd met het bestuur van het Heidelberg-concern en de directie van ENCI. De ENCI en Heidelberg staan positief tegenover de opstelling van een plan voor transformatie. Afgesproken is dat nu samen met de gemeente Maastricht begonnen wordt met de opstelling van dergelijk plan. Binnen een jaar moet er meer duidelijkheid zijn. Op basis van deze opzet wordt de definitieve einddatum van de kalksteenwinning in de Sint Pietersberg bepaald.

In het plan is aandacht voor de positie van de werknemers van de ENCI, de afwerking van de groeve en de nieuwe activiteiten en benutting van de bedrijventerreinen. Het is van groot belang dat er voor het ENCI-gebied een duurzaam en maatschappelijk gedragen eindplan komt. Het gaat om de meerwaarde die de verschillende partijen aan het gebied voor de toekomst kunnen geven.

De gemeente Maastricht besloot dinsdag 21 oktober 2008 om in overleg tussen provincie, de gemeente en ENCI een plan voor herinrichting en transformatie van het ENCI-terrein op te stellen. Maastricht adviseert de Provincie om de einddatum van de winning in de St. Pietersberg daarvan af te laten hangen.
Provincie:
Tag(s):