vrijdag, 31. oktober 2008 - 16:46

IKL krijgt subsidie van minister Verburg

Roermond

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft 23 projecten in Nederland geselecteerd die in aanmerking komen voor subsidie van het Rijk voor een nieuwe vorm van bescherming van (ernstig) bedreigde planten- en diersoorten. In totaal wordt er 3 miljoen euro verdeeld onder de projecten die voorzien in beschermingsmaatregelen voor groepen van soorten in hun leefgebieden. In Limburg krijgt Stichting IKL een subsidie van het ministerie.

Met de bijdrage wil minister Verburg van LNV een impuls geven aan de zogeheten leefgebiedenbenadering. Deze nieuwe aanpak, die vorig jaar voor het eerst is beproefd, richt zich niet op de bescherming van een individuele soort, maar op maatregelen waarvan meerdere bedreigde planten- en diersoorten profiteren.

De Stichting IKL Limburg krijgt subsidie voor het project “Springlevend Landschap�. Bij dit project worden in een groot deel van Limburg kleinschalige landschapselementen aangelegd en hersteld zoals bosranden, holle wegen, hoogstamboomgaarden en erven. Soorten als hazelmuis, vliegend hert, steenuil en de geelbuikvuurpad hebben hier profijt van.
Provincie:
Tag(s):