vrijdag, 27. juni 2008 - 19:43 Update: 08-10-2018 22:20

Inspraakreactie voor verbreding A6

Almere

Het college van burgemeester en wethouders heeft de inspraakreactie van Almere voor de verbreding van de A6 definitief goedgekeurd.

Almere stuurde haar reactie voor het sluiten van de inspraakperiode op 26 juni naar het rijk. Het rijk is verantwoordelijk voor ontwerp, inspraak en aanleg van rijkswegen.In de inspraakreactie van de gemeente Almere staan voorstellen aan het rijk voor een kwalitatieve, in plaats van een puur verkeerskundige, inpassing van de A6 in Almere.

De kern van de Almeerse voorstellen is duurzame inpassing van de weg bij het Weerwater, kwalitatief goede dwarsverbindingen, een bijzonder ontwerp van de Hollandse Brug, aansluiting op de Hoge Ring, geluidsreductie en bos-, water- en natuurcompensatie.
De inspraakreactie is op 5 juni op de politieke markt besproken. Die bespreking heeft ertoe geleid dat, mede op basis van een reactie van een inwoner van Almere Buiten, de inspraakreactie op een punt is aangepast.

Almere heeft in haar inspraakreactie opgenomen dat zij verwacht dat zij begin 2009, als het rijk het ontwerp besluit in de inspraak brengt, nog kan komen met nadere voorstellen voor de inpassing van de A6 ter hoogte van Almere Buiten en het toekomstige stadsdeel Almere Oost. Aan de raad is toegezegd dat bij het maken van de plannen voor Almere Oost aandacht wordt besteed aan de geluidsproblematiek in dit deel van de A6.Meer informatie over de Almeerse voorstellen is te vinden op www.almere.nl/A6.

Categorie:
Provincie: