dinsdag, 24. juni 2008 - 8:38

Intensievere aanpak mensenhandel en smokkel

Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba gaan intensiever samenwerken bij de aanpak van mensenhandel en mensensmokkel. Dat is gebleken tijdens de eerste dag van de Miniconferentie Mensenhandel en Mensensmokkel, waar ook de ministers van Justitie Hirsch Ballin (Nederland), Dick (Nederlandse Antillen) en Croes (Aruba) aanwezig waren.

Tijdens de tweedaagse conferentie, die op 23 en 24 juni plaatsvindt op Aruba, bespreken vertegenwoordigers van de ministeries van Justitie, de Koninklijke Marechaussee, het Openbaar Ministerie, de politie en NGO’s hoe de samenwerking versterkt kan worden bij de preventie en bestrijding van mensenhandel, mensensmokkel en illegale migratie binnen het Koninkrijk.

Er worden onder andere afspraken gemaakt over informatie-uitwisseling tussen de betrokken diensten en uitwisseling van kennis en expertise, zodat illegale praktijken eerder en sneller opgespoord kunnen worden.
Provincie:
Tag(s):