zaterdag, 28. juni 2008 - 11:10

Kabinet stopt met financiering tv-programma's

Den Haag

Per 1 augustus stopt het kabinet met de financiering van televisieprogramma’s buiten de Mediawet om. De coproducties komen met enige regelmaat in opspraak en zouden leiden tot aantasting van de onafhankelijkheid van de omroepen of tot ongewenste overheidsbeïnvloeding. Jaarlijks besteden ministeries rond de 5 miljoen euro aan coproducties.

Coproducties zijn bedoeld voor publieksvoorlichting, maar hebben in een aantal gevallen meer het karakter gekregen van een aanvullende inkomstenbron (subsidie) voor omroepen en productiemaatschappijen.

De ministerraad heeft om die reden besloten te stoppen met alle financiering vanuit ministeries bedoeld voor het maken van televisieprogramma’s - afgezien van de omroepbijdragen die via de Mediawet worden geregeld. Dit sluit ook aan bij het voornemen van de overheid om in het kader van de taakstellingsoperatie soberder om te springen met communicatie-uitingen.
Categorie:
Tag(s):