vrijdag, 5. december 2008 - 14:06

Kernreactor Petten nog langer buiten bedrijf

Petten

De reactor in de kerncentrale in Petten zal, zoals eerder gepland, vanwege de complexiteit van de reparatie niet op 16 februari kunnen worden opgestart. Dit heeft het NRG vrijdag 5 december laten weten.

In augustus heeft NRG na het jaarlijkse groot onderhoud en inspecties, de reactor niet in bedrijf genomen nadat een gasbellenspoortje in het primaire koelwatersysteem was waargenomen.

Het gasbellenspoortje wordt veroorzaakt door plaatselijke corrosie in een leidingdeel dat in beton is gegoten. Door NRG experts en specialisten uit binnen- en buitenland wordt intensief gewerkt aan de herstart van de reactor.

Gisteren is een gedetailleerd reparatieplan voor het inbrengen van een huls in de leiding gereed gekomen. Uit dit plan blijkt dat gezien de complexiteit van de reparatie en zorgvuldigheid waarmee het moet worden uitgevoerd, de reparatie een aantal maanden meer tijd vraagt. Dit heeft vooral te maken met de vereiste kwalificaties van toe te passen materialen en technieken en training van technisch personeel.

Op basis van de thans beschikbare resultaten van uitgebreide testen, metingen en beproevingen van de afgelopen periode en het belang van de reactor voor gezondheidszorg en onderzoek, bekijkt NRG mogelijke alternatieven om de herstart van de reactor te bespoedigen.
Provincie:
Tag(s):