woensdag, 24. september 2008 - 15:45

Klink: 20 miljoen voor aanpak kraamzorg

Den Haag

Door verkorte opleidingen kan het tekort aan kraamverzorgenden voor zomer 2009 grotendeels zijn teruggedrongen. Dit blijkt uit het plan van aanpak dat kraamzorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk hebben opgesteld.

Voor de uitvoering van dit plan stelt minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) eenmalig bijna 20 miljoen euro beschikbaar. Het plan van aanpak is vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.

In het plan van aanpak van de veldpartijen worden oplossingen voor zowel de korte termijn als de langere termijn gepresenteerd. Speerpunten van het plan van aanpak zijn het oplossen van de capaciteitsproblemen in de zomerpiek, het daartoe versneld opleiden en scholen van kraamverzorgenden, het op peil houden van de arbeidscapaciteit, het bevorderen van de reguliere opleidingen tot kraamverzorgende (MBO-traject) en het verbeteren van het imago van het beroep. Ook doen de veldpartijen voorstellen ten aanzien van de zorgcontractering en het in de gaten houden van de arbeidscapaciteit.

Door versnelde opleidingstrajecten kan het capaciteitstekort vóór de zomer van 2009 met 60% zijn teruggedrongen. Het gaat daarbij om het omscholen tot kraamverzorgende van mensen met een achtergrond in de verpleging of verzorging en het opzetten van een verkorte branchegerichte opleiding. De veldpartijen verwachten hiermee de bestaande vacatures (inclusief een groot deel van de vervangingsvraag) volledig in te kunnen vullen.

Het gezamenlijk opstellen van het plan door zowel de zorgverzekeraars als kraamzorgaanbieders geeft minister Klink vertrouwen in de uitvoering daarvan. Mede om die reden stelt de minister geld beschikbaar voor de oplossing van de tekorten. Daarmee wil de minister het systeem van vraag en aanbod binnen de kraamzorg voor nu en in de toekomst weer in voldoende evenwicht brengen.

Volgens een arbeidsmarktmonitor van onderzoeksinstituut NIVEL telt de kraamzorg ongeveer 540 moeilijk vervulbare vacatures op een totaal van 9000 werkzame kraamverzorgenden.
Provincie:
Tag(s):