zaterdag, 16. februari 2008 - 15:48

Maar 5 procent vrouwen in topfunctie beurs-ondernemingen

Rotterdam

In Nederland zijn maar weinig vrouwen doorgedrongen tot de Raad van Bestuur (RvB) en Raad van Commissarissen (RvC) van beursgenoteerde ondernemingen. Dit blijkt uit een onderzoek van Mijntje Lückerath-Rovers van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij analyseerde in De Nederlandse Female Board Index het aandeel van vrouwen in de RvB en RvC van 122 beursondernemingen.

Hieruit bleek dat de topfuncties voor 5 procent door vrouwen werd bekleed. Ahold staat op de eerste plaats met vier vrouwen op een totaal van tien bestuurders en commissarissen; Philips op de laatste plaats met nul vrouwen op een totaal van achttien bestuurders en commissarissen.

In het rapport De Nederlandse ‘Female Board Index’ legt de onderzoekster nog meer verschillen bloot, bijvoorbeeld tussen mannelijke en vrouwelijke bestuurders en commissarissen, en tussen ondernemingen met en zonder vrouwen benoemd in de Raad van Bestuur en/of Raad van Commissarissen.

Zo hebben ruim driekwart (78,1%) van de ondernemingen geen enkele vrouw benoemd in de RvB of RvC. Van de vrouwen die wel tot de top zijn doorgedrongen (in totaal 48), hebben 21 de Nederlandse nationaliteit. Wel zijn de vrouwelijke bestuurder en commissarissen gemiddeld drie tot 6 jaar jongeren dan hun mannelijke collega’s in die functie.

Lückerath-Rovers merkt op: “Het debat over de afwezigheid van vrouwen aan de top wordt vaak gevoerd aan de hand van normatieve argumenten. Deze studie draagt bij aan deze discussie met behulp van feiten. De getallen spreken voor zich. De index is confronterend en betekent meer dan het noemen van alleen gemiddelden. Nederland is op dit terrein een achtergebleven gebied.�
Provincie:
Tag(s):