dinsdag, 16. december 2008 - 9:32

Maastricht behoudt medewerkers MTB

Maastricht

De 48 medewerkers van de MTB (Maastrichtse Toeleverings Bedrijven) waarvan het tijdelijk contract niet verlengd kon worden, treden begin 2009 toch weer in dienst van de MTB. Dit is mogelijk doordat de ministeriële taakstelling 2009 voor de gemeente Maastricht gunstig uitvalt. Dit heeft de gemeente Maastricht bekend gemaakt. De medewerkers worden nog voor de Kerstperiode geïnformeerd.

Afgelopen juni werd duidelijk dat een aantal tijdelijke contracten bij de MTB niet verlengd konden worden. De gemeente Maastricht kreeg namelijk minder geld. Omgerekend kreeg de regio Zuid-Limburg, voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening, zestig arbeidsplaatsen minder van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze korting had uiteindelijk voor Maastricht effect op 72 medewerkers van de MTB. Door extra inspanningen/ontwikkelingen wist de gemeente dit aantal te beperken tot 48. Aan deze mensen is destijds een vrijwilligerscontract aangeboden. Zo behield de MTB deze mensen voor haar werkproces. Eveneens werd het mogelijk om de tijd te overbruggen tot ze opnieuw in dienst zouden kunnen worden genomen. Op deze wijze konden zij later zo soepel als mogelijk instromen in een nieuw dienstverband bij MTB.

De gemeente Maastricht heeft van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de nieuwe taakstelling gekregen voor het jaar 2009. In de nieuwe taakstelling komen er voor de regio weer dertig arbeidsplaatsen bij. Dit betekent dat de 48 medewerkers vanuit hun vrijwilligerscontracten weer in dienst treden bij de MTB.
Provincie:
Tag(s):