vrijdag, 16. mei 2008 - 15:33

Nederland stemt met potlood en papier

Den Haag

Zolang er geen goed alternatief is, stemt Nederland met potlood en papier. Dit heeft de ministerraad vrijdag 16 mei besloten op voorstel van staatssecretaris Bijleveld van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Uit onderzoek blijkt dat van een nieuw te ontwikkelen apparaat waarop de kiezer zijn keuze kan bepalen niet kan worden gegarandeerd dat de gemaakte keuze op geen enkel moment is ‘af te luisteren’.

Ook vergt het ontwikkelen van nieuwe apparatuur een grote investering, zowel in geld als in organisatie. Het kabinet oordeelt dat dit te weinig meerwaarde heeft ten opzichte van stemmen met potlood en stembiljet.
Provincie:
Tag(s):