donderdag, 18. december 2008 - 12:46

Over 30 jaar miljoen meer Nederlanders

Den Haag

Over 30 jaar wonen er naar verwachting een miljoen mensen meer in Nederland. De bevolking groeit van 16,5 miljoen nu tot 17,5 miljoen, om daarna te krimpen. Dit blijkt uit de nieuwe nationale bevolkingsprognose van het CBS.

De prognose uit 2006 veronderstelde een groei tot maximaal 17 miljoen inwoners. De nieuwe prognose ligt vooral hoger doordat we steeds langer leven en doordat er meer immigranten naar ons land komen dan in 2006 werd verwacht. Het aantal inwoners van 65 jaar of ouder stijgt van 2,4 miljoen nu tot maximaal 4,5 miljoen in 2040. Het aantal allochtonen stijgt van 3,2 miljoen nu naar 5,0 miljoen in 2050.

Het aandeel 65-plussers in de bevolking gaat de komende jaren snel stijgen. Nu behoort 15 procent van de bevolking tot deze leeftijdsgroep. In 2040 zal dit naar verwachting zijn opgelopen tot 26 procent. Deze stijging kan gevolgen hebben voor de pensioenuitgaven en de bekostiging van de AOW.

Nu telt de Nederlandse bevolking voor elke 65-plusser nog 4 personen in de arbeidzame leeftijden van 20 tot 65 jaar. In 2040 zal dit zijn teruggelopen tot 2 personen. Het aantal 80-plussers stijgt van 0,6 miljoen nu tot 1,7 miljoen in 2050. Het is te verwachten dat de behoefte aan ouderenzorg door deze stijging zal toenemen. In 2050 zal 10 procent van de bevolking ouder dan 80 zijn, nu is dat nog 4 procent.
Categorie:
Tag(s):