vrijdag, 16. mei 2008 - 18:16

Provincie verstrekt subsidies voor OSK-projecten

Mook

Gedeputeerde Staten verlenen ruim € 400.000,- steun aan het Centrumplan Mook dat voorziet in de herontwikkeling van het centrum van Mook. Het project beoogt de realisatie van een multifunctionele accommodatie (gemeenschapshuis, sporthal, bibliotheek en kinderdagverblijf), een zorg- en welzijnssteunpunt, 76 appartementen, 24 verpleegunits, 4 woningen en aanpassing van de infrastructuur binnen het plangebied. De subsidie wordt verstrekt in het kader van de pilot projecten Ontwikkelingsplatform Sociale Kwaliteit (OSK).

De andere OSK-projecten die Gedeputeerde Staten onlangs heeft toegezegd te ondersteunen zijn: 
- project ‘Brede Maatschappelijke Voorziening’ en ‘Koningsplein’ Koningsbosch, te Echt- 
 Susteren: € 500.000,-; 
- project ‘Multifunctionele Accommodatie’ en ‘Brede Maatschappelijke Voorziening’ te Arcen en 
 Velden: € 400.000; 
- project ‘Wijkcentrum Clara Fey’ te Simpelveld: € 88.959,-.
Provincie:
Tag(s):